Y harfi ile başlayan şarkılar

Y harfi ile başlayan şarkılar (103)

İsmi Y harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Drama'lı Hasan Hasgüler'in Ya Râb kalbimin sahibi nerde isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Sadettin Kaynak'ın Yâd eller aldı beni isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin…
Şevki Bey'in Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Hacı Ârif Bey'in Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Şükrü Tunar'ın Yâdımda o sevdâlı yeşil didelerin var isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…

Sitemdeki ilgili sayfalar