V harfi ile başlayan şarkılar

V harfi ile başlayan şarkılar (17)

İsmi V harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Hacı Ârif Bey'in Vâd ederken yâr kâm-ı vuslatı isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve…
Vâd ederken yâr kâm-ı vuslatı - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sâdi Işılay'ın Vâdet bana artık bu benim son çilem olsun isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Vâdet bana artık bu benim son çilem olsun - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Vâh me’yûs-i visâlindir gönül isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Vâh me’yûs-i visâlindir gönül - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanburî Cemil Bey'in Var iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı…
Var iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi - 3.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Nikoğos Ağa'nın Var mı hâcet söyleyim ey gülşenim isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Var mı hâcet söyleyim ey gülşenim - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.
Münir Nurettin Selçuk'un Varalım kûy-i dilârâya gönül Hû diyerek isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Varalım kûy-i dilârâya gönül Hû diyerek - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Nevres Paşa'nın Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Varken gönülde bin türlü yâre isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Varken gönülde bin türlü yâre - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Lem'î Atlı'nın Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.