Ü harfi ile başlayan şarkılar

Ü harfi ile başlayan şarkılar (12)

İsmi Ü harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Üftâdenim ey bî vefâ isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve…
Üftâdenim ey bî vefâ - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Yesâri Asım Arsoy'un Ülfet demi vuslat demi bir gün gelir elbet isimli Hicaz - Uzzal - makamındaki Türk sanat müziği…
Ülfet demi vuslat demi bir gün gelir elbet - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şevki Bey'in Ülfet etsem yâr ile ağyare ne isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Ülfet etsem yâr ile ağyare ne - 4.6 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 9 kişi oy kullanıldı.
Tanburî İsmet Ağa'nın Ülfetin geçti efendim arası isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Ülfetin geçti efendim arası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Avni Anıl'ın Ümidim sen neş'em sen hayâlim hülyâm sensin isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri…
Ümidim sen neş'em sen hayâlim hülyâm sensin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Selâhattin Pınar'ın Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Yesâri Asım Arsoy'un Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri,…
Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime - 4.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Ali Erköse'nin Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.