Ü harfi ile başlayan şarkılar

Ü harfi ile başlayan şarkılar (12)

İsmi Ü harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Üftâdenim ey bî vefâ isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Üftâdenim ey bî vefâ - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Ülfet demi vuslat demi bir gün gelir elbet isimli Hicaz - Uzzal - makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Ülfet demi vuslat demi bir gün gelir elbet - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Ülfet etsem yâr ile ağyare ne isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı…
Ülfet etsem yâr ile ağyare ne - 4.6 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 9 adet oyu var.
Tanburî İsmet Ağa'nın Ülfetin geçti efendim arası isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Ülfetin geçti efendim arası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Avni Anıl'ın Ümidim sen neş'em sen hayâlim hülyâm sensin isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Ümidim sen neş'em sen hayâlim hülyâm sensin - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Selâhattin…
Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Ali Erköse'nin Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.