T harfi ile başlayan şarkılar

T harfi ile başlayan şarkılar (28)

İsmi T harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Dilhayat Kalfa'nın Tâ-be-key sînemde câ etmek cefâ vü kîneye isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri…
Sadettin Öktenay'ın Tâc olsan başıma takmayacağım isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Tâc olsan başıma takmayacağım - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Muzaffer İlkar'ın Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Tab'î Mustafa Efendi'nin Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin; ayrıntılı…
Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Adnan Ergil'in Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Takvimlerden haberin yok mu geçiyor yıllar - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Tal'at eyler mi diye meh sûy-i Kağıthâne'den isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Tal'at eyler mi diye meh sûy-i Kağıthâne'den - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Ârif Sâmi Toker'in Tâlihin elinde oyuncak oldum isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Tâlihin elinde oyuncak oldum - 4.6 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 5 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Tanburamın ince kıvrak beli var isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Tanburamın ince kıvrak beli var - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Tasdi edeyim yâri biraz da sühânimle - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.