R harfi ile başlayan şarkılar

R harfi ile başlayan şarkılar (19)

İsmi R harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Münir Nurettin Selçuk'un Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinın; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Beyi'in Reng-i ruhsârına gülgûn dediler isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği kârının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Ruhum şu gelen yılda bile mâziyi andı isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Ruhum şu gelen yılda bile mâziyi andı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ruhuma gecenin matemi doldu isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin…
Ruhuma gecenin matemi doldu - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Artaki Candan'ın Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Bimen Şen'in Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı…
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hâfız Kemâl Gürses'in Ruhumda derin yaralar isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Ruhumda derin yaralar - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.