R harfi ile başlayan şarkılar

R harfi ile başlayan şarkılar (19)

İsmi R harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Münir Nurettin Selçuk'un Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinın; ayrıntılı bilgileri,…
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şevki Beyi'in Reng-i ruhsârına gülgûn dediler isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler - 4.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği kârının; ayrıntılı bilgileri,…
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu,…
Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Ruhum şu gelen yılda bile mâziyi andı isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı…
Ruhum şu gelen yılda bile mâziyi andı - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Ruhuma gecenin matemi doldu isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Ruhuma gecenin matemi doldu - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Artaki Candan'ın Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Bimen Şen'in Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hâfız Kemâl Gürses'in Ruhumda derin yaralar isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Ruhumda derin yaralar - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.