R harfi ile başlayan şarkılar

R harfi ile başlayan şarkılar (19)

İsmi R harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinın; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Şevki Beyi'in Reng-i ruhsârına gülgûn dediler isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği kârının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Ruhum şu gelen yılda bile mâziyi andı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Ruhum şu gelen yılda bile mâziyi andı isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Ruhuma gecenin matemi doldu - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ruhuma gecenin matemi doldu isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin…
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Artaki Candan'ın Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı…
Ruhumda derin yaralar - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hâfız Kemâl Gürses'in Ruhumda derin yaralar isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…