P harfi ile başlayan şarkılar

P harfi ile başlayan şarkılar (17)

İsmi P harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Yesâri Asım Arsoy'un Perişan saçların aşkımın ağıdır isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Erdinç Çelikkol'un Peşinden koştuğumu isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Burhânettin Deran'ın Pınarın başında su verdin içtim isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Tanbûri İzak Efendi'nin Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin; ayrıntılı bilgileri,…
İrfan Özbakır'ın Pişman olur da bir gün dönersen bana geri isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir isimli Yegâh makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinın; ayrıntılı bilgileri,…
Selânikli Ahmet Bey'in Pür-hânde çiçekler dereler şevk ile çağlar isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…