P harfi ile başlayan şarkılar

P harfi ile başlayan şarkılar (17)

İsmi P harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Halifezâde Tâhir Efendi'nin Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği nakış ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemânî Rızâ Efendi'nin Pek cefâcûsun sana yoktur bedel isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Pek cefâcûsun sana yoktur bedel - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Neveser Kökdeş'in Pek özledim o demleri isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte…
Pek özledim o demleri - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Pek özledim sesini isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muhlis…
Pek özledim sesini - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ahmet Râsim'in Pek revâdır sevdiğim ettiklerin isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Pek revâdır sevdiğim ettiklerin - 4.8 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
Hacı Fâik Bey'in Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği Kâr'ının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Gündoğdu Duran'ın Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Pencerenin perdesini isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte :…
Pencerenin perdesini - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Perişan ömrümün neş'esi söndü isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin…
Perişan ömrümün neş'esi söndü - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.