P harfi ile başlayan şarkılar

P harfi ile başlayan şarkılar (17)

İsmi P harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Halifezâde Tâhir Efendi'nin Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği nakış ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri,…
Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kemânî Rızâ Efendi'nin Pek cefâcûsun sana yoktur bedel isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve…
Pek cefâcûsun sana yoktur bedel - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Neveser Kökdeş'in Pek özledim o demleri isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Pek özledim o demleri - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Pek özledim sesini isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Pek özledim sesini - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Ahmet Râsim'in Pek revâdır sevdiğim ettiklerin isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Pek revâdır sevdiğim ettiklerin - 4.8 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 5 kişi oy kullanıldı.
Hacı Fâik Bey'in Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği Kâr'ının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Gündoğdu Duran'ın Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Pencerenin perdesini isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Pencerenin perdesini - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Perişan ömrümün neş'esi söndü isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Perişan ömrümün neş'esi söndü - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.