P harfi ile başlayan şarkılar

P harfi ile başlayan şarkılar (17)

İsmi P harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Halifezâde Tâhir Efendi'nin Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn-ü ân senin isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği nakış ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Hacı Sâdullah Ağa'nın Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Kemânî Rızâ Efendi'nin Pek cefâcûsun sana yoktur bedel isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Neveser Kökdeş'in Pek özledim o demleri isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte…
Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Pek özledim sesini isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muhlis…
Ahmet Râsim'in Pek revâdır sevdiğim ettiklerin isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…

Sitemdeki ilgili sayfalar