N harfi ile başlayan şarkılar

N harfi ile başlayan şarkılar (116)

İsmi N harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Suyolcuzâde Sâlih Efendi'nin N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Enderunî Ali Bey'in N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Mildan Niyâzi Ayomak'ın N'olur bir an bana olsan vefakâr isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
N'olur bir an bana olsan vefakâr - 3.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Hacı Fâik Bey'in Nâ-murâdım tâliim âvâredir isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Nâ-murâdım tâliim âvâredir - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şekerci Cemil Bey'in Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi - 3.7 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Ûdî Âfet Mısırlıyan'ın Nâle-i can-gâhı canân duymuyor isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Nâle-i can-gâhı canân duymuyor - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Rıfat Bey'in Nâr-ı aşkınla senin ey nevcivân isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Nâr-ı aşkınla senin ey nevcivân - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Nâr-ı firkat şûle pâş oldukça sînem dağlıyor isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Nâr-ı firkat şûle pâş oldukça sinem dağlıyor - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri,…
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Teoman Alpay'ın Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.