N harfi ile başlayan şarkılar

N harfi ile başlayan şarkılar (116)

İsmi N harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Suyolcuzâde Sâlih Efendi'nin N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enderunî Ali Bey'in N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
N'olsun bu kadar âh-ü figan ah gönül - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mildan Niyâzi Ayomak'ın N'olur bir an bana olsan vefakâr isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
N'olur bir an bana olsan vefakâr - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Hacı Fâik Bey'in Nâ-murâdım tâliim âvâredir isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı…
Nâ-murâdım tâliim âvâredir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şekerci Cemil Bey'in Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Ûdî Âfet Mısırlıyan'ın Nâle-i can-gâhı canân duymuyor isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Nâle-i can-gâhı canân duymuyor - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Rıfat Bey'in Nâr-ı aşkınla senin ey nevcivân isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Nâr-ı aşkınla senin ey nevcivân - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Nâr-ı firkat şûle pâş oldukça sînem dağlıyor isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve…
Nâr-ı firkat şûle pâş oldukça sinem dağlıyor - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 6 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün isimli Nev-eser makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Teoman Alpay'ın Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.