M harfi ile başlayan şarkılar

M harfi ile başlayan şarkılar (67)

İsmi M harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Pınar Köksal'ın Mâdem ki çılgın gibi isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası.…
Muzaffer İlkar'ın Madem ki gidiyorsun bırakıp burda beni isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Yusuf Nalkesen'in Madem küstün dargındın neden geldin ağladın isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Mah yüzüne âşıkanım isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Şekerci Cemil Bey'in Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Zeki Duygulu'nun Mahmûr bakışlı dilberim isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Neyzen Rıza Efendi'nin Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik isimli Acem aşîrân makamı makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Ekrem Güyer'in Mahzun duruşun aşıka bin ömre bedeldir isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Kemanî Bülbülî Salih Efendi'nin Mahzun gönül heyhât şâd olacak mı sanıyorsun isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri,…
Semahat Özdenses'in Mahzûn kalbim günden güne aşkınla eriyor isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…