H harfi ile başlayan şarkılar

H harfi ile başlayan şarkılar (120)

İsmi H harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Giriftzen Asım Bey'in Hâb-gâh-ı yâre girdim arz içün ahvâlimi isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri,…
Hâb-gâh-ı yâre girdim arz içün ahvâlimi - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Nâci Tektel'in Haber gelmez gönül virane kaldı isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Haber gelmez gönül virane kaldı - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Bilge Özgen'in Haberler yollasam seni çağırsam isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Haberler yollasam seni çağırsam - 4.2 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 6 kişi oy kullanıldı.
Sâim Gümüş'ün Hadi nazlım yaylamıza gidelim isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Hadi nazlım yaylamıza gidelim - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Şefik Gürmeriç'in Haftalar aylar var ki hasretinle üzgünüm isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Haftalar aylar var ki hasretinle üzgünüm - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Zeki Ârif Ataergin'in Hâk-sâr ettin beni çok firkatinle nâzenin isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri,…
Hâk-sâr ettin beni çok firkatinle nâzenin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Zekâi Tunca'nın Haklısın ne kadar üzsen de beni isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Haklısın ne kadar üzsen de beni - 3.2 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 5 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Hâl-i dil-i zârımı duysa cihân isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Hâl-i dil-i zârımı duysa cihân - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şekerci Cemil Bey'in Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şevki Bey'in Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.