F harfi ile başlayan şarkılar

F harfi ile başlayan şarkılar (18)

İsmi F harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Sadettin Kaynak'ın Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Cemâl Calan'ın Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Fariğ olmam meşreb-i rindâneden isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Fariğ olmam meşreb-i rindâneden - 4.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 6 adet oyu var.
Mustafa Erses'in Felek beni kul eyledi isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Mustafa…
Felek beni kul eyledi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Suphi Ziya Özbekkan'ın Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Cemil Bey'in Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası.…
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok - 4.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Fesleğen ektim gül bitti isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Fesleğen ektim gül bitti - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fahri Kopuz'un Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır isimli Acem aşîrân makamı makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.