E harfi ile başlayan şarkılar

E harfi ile başlayan şarkılar (101)

İsmi E harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Sultan 2. Mahmûd han'ın Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının (Kalenderi) ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıfat Çağatay'ın Edâlı bir yosma karârım aldı isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı…
Edâlı bir yosma karârım aldı - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Edemem kimseye hâlim hikâyet isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Edemem kimseye hâlim hikâyet - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste…
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kaptanzâde Ali Rıza Bey'in Eğilmez başın gibi isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste :…
Eğilmez başın gibi - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Bursalı Mihran Efendi'nin Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı…
Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemanî Tatyos Efendi'nin Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhanedir isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhanedir - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 8 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin El benim'çün seni sarmış biliyor isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
El benim'çün seni sarmış biliyor - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin İnal'ın El çek tabip el çek yaram üstünden isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri:…
El çek tabip el çek yaram üstünden - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.