E harfi ile başlayan şarkılar

E harfi ile başlayan şarkılar (101)

İsmi E harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Sultan 2. Mahmûd han'ın Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının (Kalenderi) ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Ali Rıfat Çağatay'ın Edâlı bir yosma karârım aldı isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri, Türkçe…
Edâlı bir yosma karârım aldı - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Edemem kimseye hâlim hikâyet isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Edemem kimseye hâlim hikâyet - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve…
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kaptanzâde Ali Rıza Bey'in Eğilmez başın gibi isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası.…
Eğilmez başın gibi - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Bursalı Mihran Efendi'nin Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kemanî Tatyos Efendi'nin Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhanedir isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhanedir - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 8 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin El benim'çün seni sarmış biliyor isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
El benim'çün seni sarmış biliyor - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Selâhattin İnal'ın El çek tabip el çek yaram üstünden isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
El çek tabip el çek yaram üstünden - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.