C harfi ile başlayan şarkılar

C harfi ile başlayan şarkılar (24)

İsmi C harfi ile başlayan şarkılar, besteler, semailer, karlar, karçeler ve kantolar.

Bu eserlerin; bestekârı - bestecisi, söz yazarı, makamı, usûlü, sözleri, notası, video yorumları ve yorumlayan ses sanatçılarımız gibi ayrıntılı bilgileri.

Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Câm-ı lâ'lindir senin âyîne rûy-i enverin isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Câm-ı lâ'lindir senin âyîne rûy-i enverin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri,…
Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Ahmet Râsim'in Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 3 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri,…
Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kemânî Tatyos Efendi'nin Cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve…
Cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe…
Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Giriftzen Asım Bey'in Cânâ rakibi handan edersin isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı…
Cânâ rakibi handan edersin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 4 kişi oy kullanıldı.
Kanûni Ahmet Bey'in Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları,…
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Ekrem Güyer'in Cânân bilirim sen beni nalân edeceksin isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri…
Cânân bilirim sen beni nalân edeceksin - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Ali Rıza Avni Tınaz'ın Cânân okuyor aşkın ilâhî sesidir bu isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri,…
Cânân okuyor aşkın ilâhî sesidir bu - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.