salih-bora

2009 yılının Ağustos ayında, "tek başıma" sâhibi ve yapımcısı olarak kurduğum bu siteyi, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı, kendimi borçlu hissettiğim için yaptım. Bu borcumu, kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan müziğimizi; tanıtmaya, hatırlatmaya ve dolayısıyla da korumaya, sitem aracılığı ile, az da olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum. Sâlih Bora

Sitem, 2.160 adet Türk sanat müziği şarkıları (şarkı, beste, semaî, ilâhîkâr ve kanto), 84 adet saz eseri (saz semaileri ve peşrev), 459 adet Türk halk müziği türküleri, sadece bu eserlerin; 2.684 adet notası, 54 adet makamı, 31 adet usûlü, 277 adet bestekârı, 182 adet şairi, 62 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 371 adet ses sanatçısı olmak üzere toplam: 6.656 sayfadır. Üye sayısı: 8.848

Klasik Türk Müziği - Türk sanat müziği ve Türk halk müziği

Aşağıdaki sıralama, sitemde en çok okunan sanatçılar esas alınarak yapılmıştır.

 • Sadettin Kaynak'ın hayatı ve eserleri
  Sadettin Kaynak'ın hayatı ve eserleri Hoş Sadâ "Son Asır Türk Musikişinasları" yazarı İbnülemin Mahmut Kemal İnal kitabında Sadettin Kaynak'ın özgeçmişini, sanatçının göndermiş olduğu mektubu aynen koyarak yayınlamıştır. Hafız Hacı Sadettin Kaynak, Fatih Camii Müderrislerinden Ali Alâüddin Efendi' nin oğludur. Taşkasap semtinde Lütfipaşa Mahallesinde doğmuştur. İbnülemin…
 • Zeki Müren'in hayatı, bestelediği ve seslendirdiği eserler
  Zeki Müren'in hayatı, bestelediği ve seslendirdiği eserler 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, Bursa'da eğitimine başladı. Bu şehirde başladığı orta öğrenimini İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi’nden mezun oldu. Zeki Müren Bursa'da Tanburi İzzet Gerçeker'den aldığı…
 • Münir Nurettin Selçuk'un hayatı, besteleri ve seslendirdiği eserler
  Münir Nurettin Selçuk'un hayatı, besteleri ve seslendirdiği eserler Münir Nurettin Selçuk, 1901 yılında İstanbul'un Sarıyer semtinde dünyaya geldi. Doğum tarihi için çeşitli kaynaklarda 1899, 1900, 1902 yıllarını da gösterilmiştir. Divanı Hümayun muavini ve Darülfünun ilahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ile Fatma Hanife Hanımın oğludur. On beş yaşında…
 • Avni Anıl'ın hayatı ve eserleri
  Avni Anıl'ın hayatı ve eserleri Avni Anıl, 23 Nisan 1928 tarihinde dünyaya geldi. Doğum tarihiyle ilgili Ümit Yaşar Oğuzcan'ın esprili bir yazısı vardır. Akbaba dergisinde, "Tanıştığımıza Memnun Oldum" diye bir köşe yazısında: Avni Anıl'ın boyunun kısalığını 23 Nisan çocuk bayramında doğumuna verirler. Oysa bu yanlıştır.…
 • Selâhattin Pınar'ın hayatı ve eserleri
  Selâhattin Pınar'ın hayatı ve eserleri Selâhattin Pınar, 22 Ocak 1902 tarihinde Üsküdar, Altunizade de dünyaya geldi. Babası Sadık Bey aslen Denizli ilinin Çal kasabasındandır. Eski hukukçulardan olan Sadık Bey kadılık yapmış, Denizli milletvekili olmuş, İstanbul "Yüksek Ticaret ve İktisat Mektebi"nde "Medeni Hukuk müderrisliği" yapmıştı. Annesi…
 • Buhurîzade Mustafa Itrî'nin hayatı ve eserleri
  Buhurîzade Mustafa Itrî'nin hayatı ve eserleri Asıl adı Mustafa'dan çok, mahlâsı olan Itrî ile üne kavuşan Buhurîzade Mustafa Itrî, 1630 - 1640 yılları arasında İstanbul'da, Şehremini ya da Mevlânakapı dolaylarında o zaman "Yaylak" denilen yerde dünyaya geldi ve aynı kentte öldü. Mûsıkîde hocası büyük mûsıkîşinas Hâfız…
 • Hacı Ârif Bey'in hayatı ve eserleri
  Hacı Ârif Bey'in hayatı ve eserleri Hacı Ârif Bey, 1831 yılı sonlarında İstanbul'un Eyüb Sultan semtinde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmed Ârif'dir. Mütevâzı bir âilenin çocuğuydu. Babası Ebûbekir Efendi, Eyüb Mahkemesi kâtiblerindendi. Hacı Ârif Bey daha çok küçük yaşlarda iken sesinin güzelliği ve mûsikî kaabiliyeti ile…
 • Neveser Kökdeş'in hayatı ve eserleri
  Neveser Kökdeş'in hayatı ve eserleri Neveser Kökdeş, 1904 yılında Üsküdar'da, şimdiki Altunizade semtinde dünyaya geldi. Annesi Dilber Hanım, babası Sultan Abdülaziz'in Baş mabeyincisi Dramalı Hurşit Paşa'dır. Neveser Kökdeş'in bir baba ve üç anneden olmak üzere sekiz kardeşi vardır. Kardeşlerinden biri de babasının Sînesaf Hanım'dan olan…
 • Yusuf Nalkesen'in hayatı ve eserleri
  Yusuf Nalkesen'in hayatı ve eserleri Yusuf Nalkesen, Elele Yaşam Dergisi'ne verdiği son röportajında 583 bestesi ve 1000 civarında da güftesi olduğunu söylemişti. Askerliğini yaptıktan sonra İzmir Radyosu'nun açtığı sınav ile müzik hayatına ilk adımı attığını belirten Yusuf Nalkesen, 5 Eylül 1951 tarihinde "Veda Busesi" isimli…
 • Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin hayatı ve eserleri
  Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin hayatı ve eserleri Dede Efendi, 9 Ocak 1778 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 29 Kasım 1846'de Mekke yakınlarında Minâ'da öldü. Babası geçimini hamam işletmeciliğiyle sağladığı için, İsmail Efendi, Hammâmîzade adıyla tanınmıştır. Ancak günümüzde çoğu zaman Dede Efendi diye anılır. İlköğrenimini yaptığı okulda, sesinin güzelliği…
 • Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın hayatı, besteleri ve seslendirdiği eserler
  Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın hayatı, besteleri ve seslendirdiği eserler Alâeddin Yavaşca, 1 Mart 1926 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Babası Kilis'li Şair Yavaşca’zade Sezai Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, Annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım’dır. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya…
 • Âmir Ateş'in hayatı ve eserleri
  Âmir Ateş'in hayatı ve eserleri Âmir Ateş, 1942 yılında Kandıra'da dünyaya geldi. Eğitimini dini yönde geliştiren bestekâr, küçük yaşlarda İstanbula gelerek zamanının en değerli Üstatlarından feyz almanın gayreti içinde olmuş başta Hasan Akkuş, Kemâl Batanay, Sabahattin Volkan, Haul Can, Sadettin Kaynak gibi büyüklerin öğrencisi olmuş…
 • Ârif Sâmi Toker'in hayatı, bestelediği ve seslendirdiği eserler
  Ârif Sâmi Toker'in hayatı, bestelediği ve seslendirdiği eserler Müziğimize unutulmaz eserler kazandıran Ârif Sâmi Toker, ortaokulu İstanbul'da okudu. Sesinin güzelliği o sıralarda dikkati çekti. Dönemin bestecilerinden; Sadettin Kaynak, Emin Ongan, Muhlis Sabahattin Bey ve Lem'i Atlı'yı tanıdı. 16 yaşındayken, Dr. Suphi Ezgi ve Hüseyin Sadettin Arel döneminde, Konservatuvar…
 • Erol Sayan'ın hayatı ve eserleri
  Erol Sayan'ın hayatı ve eserleri Besteci Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1961 yılında Ankara Radyosu sanatçı sınavını kazandı ve emisyonlara tanburla katılmaya başladı. Dr. Recai Özdil'den almış olduğu armoni bilgisini eserlerine uyguladı ve bu konuda derinlemesine araştırmalar…
Diğer sanatçılarımız için tıklayın...

471 ziyaretçi ve 8 üye çevrimiçi