Lenk fahte usûlü

lenk-fahte-usulu-10-4

10/4 vuruluşu:

- On zamanlıdır.
- Bir yürük semai ve bir sofyan'dan meydana gelir.
- 10/4 değerde vurulur.

Birinci vuruş: DÜ - ÜM 2 zamanlı, yarı kuvvetli,
İkinci vuruş: TE - E - EK 3 zamanlı, kuvvetli,
Üçüncü vuruş: DÜM 1 zamanlı, zayıf,
Dördüncü vuruş: TE - EK 2 zamanlı, kuvvetli,
Beşinci vuruş: TE 1 zamanlı, yarı kuvvetli,
Altıncı vuruş: KE 1 zamanlı, zayıftır.

- Sitemde bulunan Lenk fahte usûlündeki eserler için tıklayın