A harfi ile başlayan klasik Türk sanat müziği şarkıları

Süzgeç
A benim mor çiçeğim
A benim selvi boylum
A efendim bu gurbetlik tez bitsin
A gönül cüra mıyız kar-ı penâh eyleyelim
Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor
Acaba şen misin kederin var mı
Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen
Acı nedir anlardın
Açık bırak pencereni örtme perdeyi bu gece
Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
Açılan bir gül gibi
Açıldı bahçede güller
Açılır gonca gül yâr
Açma sinemi ne olur ilk aşkımın közleri var
Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde
Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicrân
Ada sahillerinde bekliyorum
Adalardan bir yâr gelir bizlere
Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun
Affeyle günahımı nolur ey şûh-i pesendim
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm
Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin
Ağlarım çağlar gibi
Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur
Ağlatıp küstüreceksen
Ağlaya ağlaya giderim diyor
Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende
Ah edip inlerim gurbet elinde
Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Ahımı hicrânımı sakladım gizli tuttum
Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim
Aklımda sen fikrimde sen
Aklımı başımdan aldı gözlerin
Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından
Akşam erdi yine sular karardı
Akşam oldu hüzünlendim ben yine
Akşam olunca yârelerim sızlar
Akşam olur gizli gizli ağlarım
Akşam olur güneş gider şimdi buradan
Akşam olur sabah olur yâr gelmez
Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam
Akşam yine gölgenle sabâh etti bu gönlüm
Akşamı süzme deniz
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun
Al goncayı deremedim
Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle
Alamam doğrusu dest-i emele