Ses, müzik, nota, bona ve solfej nedir?

3.28571428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylama sonucu: 3.29 (7 Oy)

Müzik (Musiki):

İnsanların anlatmak istedikleri duyguları melodilerle anlatma sanatıdır.

Ses:

Cisimlerin titreşmeleriyle oluşan ve hava vasıtasıyla kulağa taşınan kulakça algılanarak beyin tarafından değerlendirilen tabiat olayına denir.

Seslerin Analizi:

Konumuz olan ses temelde ikiye ayrılır: İnsan sesi ve enstrüman sesi

İnsan sesi kendi özelliklerine göre ikiye ayrılır: Erkek sesi, kadın sesi. Çocuk sesi Kadın sesi grubuna girer.

Erkek sesi üçe ayrılır. Tenor (ince erkek sesi), bariton (orta kalınlıkta erkek sesi) ve bas (kalın erkek sesi)

Kadın sesi de üçe ayrılır. Soprano (ince kadın esi), mezzo soprano (orta kadın sesi), alto (kalın kadın sesi)

Nota:

Sesin yani müziğin kâğıda dökülmesinde kullanılan alfabeye nota denilir. Nota aynı zamanda sesleri gösteren işaretlere de denilir. Bunlar: Do, re, mi, fa, sol, la ve si' dir.

Bona:

Notaları sadece ritmik değerleriyle (süreleriyle), notanın sesini katmadan ve notaların ismini söyleyerek okumaktır.

bona

Bona'nın sesli uygulama örneği:

Solfej:

Notaları ritmik değerleriyle ve okunan notanın sesiyle seslendirmek. Yani gördüğünüz notaları ve işaretleri, notaların ismini söyleyerek, sürelerine uygun biçimde ve sesinizi bir enstruman gibi kullanarak okunamız, bir nevi çalmanızdır.