header

SBBaşından itibaren tek başıma sahibi ve yapımcısı olduğum bu siteyi; çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere klasik Türk sanat ve halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı kendimi borçlu hissettiğim için, 2009 yılında yapmaya başladım. Bu borcumu, önemli kültür miraslarımızdan biri olan müziğimizin; tanıtılması, hatırlatılması ve dolayısıyla da korunmasına bir nebze de olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum.

Son Eklenen Eserler

 • Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil
  Zekâi Dede Efendi'nin Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Zekâi Dede Efendi Güfte :…
 • Yandım deminden
  Denizoğlu Ali Bey'in Yandım deminden isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Denizoğlu Ali Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hisar…
 • Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân
  Nûman Ağa'nın Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Nûman Ağa Güfte : Bilinmiyor…
 • Açıldı sineme bir taze yâre
  Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme bir taze yâre isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lâtif Ağa Güfte : Bilinmiyor Makamı : Evcârâ…
 • Te'lif edebilsem feleği âh emelimle
  Lâtif Ağa'nın Te'lif edebilsem feleği âh emelimle isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lâtif Ağa Güfte : Mehmet Sâdi Bey Makamı…
 • Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay
  Lâtif Ağa'nın Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lâtif Ağa Güfte :…
 • Yoktur zaman gel
  Lâtif Ağa'nın Yoktur zaman gel isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lâtif Ağa Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hicazkâr makamı Usûlü…
 • Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân olduğum
  Lem'î Atlı'nın Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân olduğum isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lem'î Atlı Güfte : Bedri Ziyâ…
 • Sevdiğim âzâde-i hicrânınam
  Şekerci Cemil Bey'in Sevdiğim âzâde-i hicrânınam isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şekerci Cemil Bey Güfte : Mehmet Sâdi Bey Makamı…
 • Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun
  Lütfi Bey'in Sana n'oldu gönül şâd olmuyorsun isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lütfi Bey (Mızıka'lı) Güfte : Bilinmiyor Makamı :…
 • Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem
  Bimen Şen'in Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Bimen Şen Güfte : Bilinmiyor…