header

SBBaşından itibaren tek başıma sâhibi ve yapımcısı olduğum bu siteyi; müziğimizi çok sevmemle birlikte, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere klasik Türk müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı kendimi borçlu hissettiğim için, 2009 yılının Temmuz ayında yapmaya başladım. Bu borcumu, önemli kültür miraslarımızdan biri olan müziğimizin; tanıtılması, hatırlatılması ve dolayısıyla da korunmasına, elimden geldiğince katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum.

"Bu dünyadaki" en iyi Klasik Türk Müziği sitesindesiniz

Sitem; 1.896 adet Türk sanat müziği şarkısı, 56 adet saz eseri, 455 adet Türk halk müziği türküsü, sadece bu eserlerin 2.391 adet notası, 52 adet makam bilgisi, 31 adet usûl bilgisi, 249 adet bestekârı, 170 adet şairi, 61 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 365 adet ses sanatçısı olmak üzere, şimdilik 5.990 sayfadır. Sâlih Bora - 15 Ağustos 2016'dan itibaren üye sayısı: 90
(Bakalım kaç kişiymişiz?)

Son Eklenen Eserler

 • Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile
  Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Yusuf Ziyâ Paşa…
  Yazan Pazartesi, 29 Ağustos 2016 11:05 Okunma 8 defa
 • Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh
  Hacı Ârif Bey'in Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 18:09 Okunma 14 defa
 • Şarâb iç gül-feminde güller açılsın
  Hacı Ârif Bey'in Şarâb iç gül-feminde güller açılsın isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 17:33 Okunma 14 defa
 • Sevdim yine bir şûh-i dilârâ pek ilerde
  Tanburî Ali Efendi'nin Sevdim yine bir şûh-i dilârâ pek ilerde isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Ali Efendi Güfte :…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 17:05 Okunma 9 defa
 • Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdıma
  Selânikli Ahmet Bey'in Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdıma isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Selânikli Ahmet Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 14:12 Okunma 14 defa
 • Pek özledim sesini
  Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Pek özledim sesini isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muhlis Sabahattin Ezgi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Nihavend…
  Yazan Pazar, 28 Ağustos 2016 12:07 Okunma 15 defa
 • Nâ-murâdım tâliim âvâredir
  Hacı Fâik Bey'in Nâ-murâdım tâliim âvâredir isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Fâik Bey Güfte : Sultan 5. Murad Han…
  Yazan Cumartesi, 27 Ağustos 2016 16:44 Okunma 15 defa
 • Müjgân gibi hicrân oku tâ kalbime geçti notası
  Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Müjgân gibi hicrân oku tâ kalbime geçti isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Müjgân gibi hicrân oku tâ kalbime geçti isimli Nihavend makamındaki…
  Yazan Cumartesi, 27 Ağustos 2016 16:31 Okunma 12 defa
 • Müjgân gibi hicrân oku tâ kalbime geçti
  Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Müjgân gibi hicrân oku tâ kalbime geçti isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte : Muhlis Sabahattin Ezgi…
  Yazan Cumartesi, 27 Ağustos 2016 15:51 Okunma 15 defa
 • Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne dolaştı
  Şeyh Edhem Efendi'nin Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne dolaştı isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şeyh Edhem Efendi Güfte…
  Yazan Cuma, 26 Ağustos 2016 14:55 Okunma 28 defa
 • Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
  Lâvtacı Civan Ağa'nın Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lâvtacı Civan Ağa…
  Yazan Cuma, 26 Ağustos 2016 13:42 Okunma 21 defa
 • Cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım
  Kemânî Tatyos Efendi'nin Cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kemânî Tatyos Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı…
  Yazan Cuma, 26 Ağustos 2016 13:18 Okunma 19 defa