1 2 3 4 5

Sitemi yeniden hazırlıyorum. Tamamlanıncaya kadar, mevcut üyelerimi koruyabilmek için, yeni üye kaydını kapattım.

Sitem; 1.607 adet Türk sanat müziği şarkısı, 30 adet saz eseri, 446 adet Türk halk müziği türküsü, bu eserlerin 2.069 adet notası, 51 adet makamı, 28 adet usûlü, 222 adet bestekârı, 149 adet güfte şairi, 52 adet türkülerimizin kaynak kişisi - derleyeni ve notaya alanı, 102 adet saz sanatçısı ve 334 adet ses sanatçısı olmak üzere, şimdilik 5.256 sayfadır. Doğrulanmış üye sayısı: 5.780 SâlihBora